Kā pareizi vienoties par dzīvokļa cenu (turpinājums)

Tātad, jūs esat iepazīstinājis dzīvokļa īpašnieku, ar visām labajām un sliktajām dzīvokļa pusēm, kā arī palūdzis viņam konkrētu atbildi. Tagad rodas jautājums, kāpēc viņam vajag spert soli jums pretī? Varbūt, tāpēc, ka arī jūs, varat viņam piedāvāt izdevīgus pirkšanas noteikumus? Kārtīgi apdomājiet savus argumentus.

Varbūt jūsu piedāvātās priekšrocības ir sekojošas: jūs nepiedalieties darījumu “ķēdītē”, jums ir visa, dzīvokļa iegādei nepieciešama naudas summa, jums nebūs jāgaida bankas kredīts (lånetilbud), jūs esat gatavs noslēgt darījumu bez starpniekiem, turklāt, vistuvākajā laikā. Ticiet mums, tādi pircēji ir retums.

Bet, varbūt jums ir citas priekšrocības, piemēram, jūs esat ar mieru pagaidīt, kamēr pārdotā dzīvokļa īpašnieks, sameklēs sev citu dzīvojamo platību. Varbūt viņš jums palūgs tieši to, šajā gadījumā, jūs viennozīmīgi varat lūgt atlaidi.

“Jūs varat piedāvāt dzīvokļa īpašniekam uzņemties visus izdevumus, kas ir saistīti ar darījuma noformēšanu un apmaksāt īpašniekam pārbraukšanu uz jauno dzīvokli”.

Visbeidzot, eksperti iesaka, nesākt sarunas par atlaidi pirmajā, dzīvokļa apskates reizē. Daudz labāk būs, ja jūs sarunāsiet atkārtotu apskati kopā ar radiniekiem vai nekustamo īpašumu pārstāvi.

Tas ļoti daiļrunīgi stāstīs par jūsu nopietnajiem nolūkiem, kā arī par to, ka jūs mazliet šaubāties, pirms galīgā lēmuma pieņemšanas. “Tirgošanās” laikā runājiet pārliecināti, bet nekādā gadījuma “nespiediet” dzīvokļa īpašniekam pieņem jums vēlamus lēmumus.

“Ja runa iet par aizdevuma iemaksu, tad vajag konkrēti noprecizēt summu, kuru jūs maksājat dzīvokļa īpašniekam, noteikt termiņu, kura laikā bijušais īpašnieks atbrīvos dzīvokli, kā arī par soda noteikumus, ja kāda no pusēm atsakās no darījuma (tos pielieto ļoti reti). Nekustamo īpašumu aģentūras, ar aizdevumiem, strādā ļoti reti. Visbiežāk tiek izmantots variants ar avansu un ja gadījumā darījums nenotiek, tad šī naudas summa tiek atgriezta tās īpašniekam.

Kā panākt to, ka darījums 100% notiks
Dzīvokļa tirgotājs, ir tiesīga atteikties no darījuma, jebkurā tā etapā, līdz tam brīdim, kamēr dzīvokļa pircējs nav kļuvis par pilntiesīgu īpašnieku. Bet, ja jūs mutiski esat vienojušies par šo darījumu un cenu, tad jūs varat sastādīt iepriekšējās vienošanās līgumu un iemaksāt avansu.

Ja jums palīdz nekustamo īpašumu darbinieks, tad viņš būs tas, kas sastādīs šo līgumu. Tajā būs norādīta galējā dzīvokļa cena, avansa summa, kuru jūs jau atstājāt dzīvokļa īpašniekam, kā arī termiņi, kuru laikā, bijušais īpašnieks atbrīvos dzīvokli, kā arī soda noteikumi, kuri tiks pielietoti gadījumā, ja kāda no pusēm atsakās no darījuma. Pieredze rāda, ka gadījumos, kad darījums nenotiek pircēja vainas dēļ, iemaksātais avanss paliek pie dzīvokļa pārdevēja un atmaksāts netiek. Bet, ja līgums tiek lauzts dzīvokļa pārdevēja dēļ, tad avanss tiek atmaksāts potenciālajam pircējam divkāršā apmērā – lån trods rki registrering.

Nobeigumā gribam teikt, esat pieklājīgi un laipni sarunājoties ar dzīvokļa pārdevēju, ieklausieties viņa stāstītajā, izrādiet interesi un jūs noteikti, iegūsiet daudz informācijas gan par dzīvokli, gan par izdevīgiem noteikumiem, kā to iegādāties.